Investeringsfonde

Secure Spectrum tilbyder specialiserede investeringsfonde, der enten er internt eller eksternt forvaltet. Dette er et tilbud til de kunder, som selv ønsker at sammensætte deres portefølje.

De enkelte fonde er investeret i et bredt udvalg af aktivklasser enten inden for aktier, obligationer og alternativer. Hver fond er forvaltet af  dén kapitalforvalter, som vi anser som den bedste i verden til den givne  aktivklasse. De specifikke kapitalforvaltere er valgt på baggrund af en dybdegående udvælgelsesproces, og hver enkelt forvalter overvåges løbende og systematisk. Vi udskifter den enkelte forvalter, hvis vi mister troen på, at forvalteren fremadrettet kan skabe bedre afkast end markedet generelt.

I fondene samler vi vores kunders investeringer. På den måde kan vi forhandle priser på baggrund af en meget stor volumen og ikke kun for hver enkelt kunde. Det betyder væsentlige omkostningsbesparelser for vores kunder.

Nedenfor ses et overblik over alle vores fonde. Klik på hver enkelt fond, for mere information.