Bestyrelse

Erik Stener Jørgensen

BESTYRELSESFORMAND

Erik Stener Jørgensen er statsautoriseret revisor og er certificeret af Finanstilsynet til at revidere pengeinstitutter og forsikringsselskaber. Erik har således stor erfaring med de særlige regulatoriske og lovgivningsmæssige forhold i den finansielle branche. Erik startede sin karriere i Grothen & Perregaard (senere Grant Thornton). Han blev partner i PwC i forbindelse med sammenlægningen af Grant Thornton og PwC.

Peter Jalsøe

NÆSTFORMAND
 

Peter Jalsøe ejer en stor del af virksomheden Alt Til Barnet/Jalsøe. Virksomheden solgte i 2008 Babysam og Jalsøe-forretningerne til kapitalfonden Polaris, men har efterfølgende købt en væsentlig ejerandel tilbage og er i dag aktiv i virksomheden. Peter Jalsøe benytter Secure Spectrum til at passe en del af sin formue.

Peter Svare-Andersen​

BESTYRELSESMEDLEM
 

Peter Svare-Andersen er direktør i rådgivningsteamet og har løbende kundekontakt. Peter er en af de tre stiftende partnere af Secure FondsmæglerselskabA/S.

Peter er merkonom i eksportmarkedsføring og handelsuddannet i 1974 i Peter Bodum A/S. I perioden 1977-1985 var han Salgschef i Dräger Teknik A/S Lübeck/København. Peter har gennemført en række forsikringsmoduler på Forsikringsakademiet som supplement til sin forsikringsuddannelse i Statsanstalten (nu Danica Pension) tilbage fra 1982 og fungeret som pensionsrådgiver frem til 1991.

Peter tiltrådte som partner i forsikringsmægler virksomheden Assurandørgruppen (nu Willis) og medvirkede til at opbygge selskabet frem til 2006.

Linea R. Conforti​

BESTYRELSESMEDLEM
 

Linea R. Conforti er advokat og partner i Lund Elmer Sandager advokatfirma. Linea har bred erfaring inden for alle aspekter af selskabsretten og rådgiver nationale og internationale selskaber om særligt selskabsretlige og finansielle forhold. Derudover har Linea mange års erfaring med køb og salg af selskaber og ejendomme, herunder de finansielle aspekter i den forbindelse. Linea bestrider herudover en række bestyrelsesposter.

Martin Bøge Mikkelsen​

BESTYRELSESMEDLEM
 

Martin Bøge Mikkelsen er professionel bestyrelsesformand eller -medlem, ventureinvestor og seniorrådgiver. Martin har mere end 12 års erfaring med bestyrelsesarbejde og bestrider i dag en lang række tillidsposter. Martin har en baggrund fra den finansielle sektor, hvor han har været koncerndirektør og medlem af koncerndirektionen i Tryg.

Henrik Bo Jørgensen​

BESTYRELSESMEDLEM
 

Henrik Bo Jørgensen er hovedaktionær i og driver virksomheden Brdr. Jørgensen Instruments A/S. Virksomheden sælger instrumenteringsløsninger til industrien.

Henrik har i løbet af årene opbygget en bred erfaring som investor og bestyrelsesmedlem i en række unoterede selskaber. Henrik benytter Secure Spectrum til at passe en større del af sin formue.