Ansvarlige investeringer

Hos Secure Spectrum har ESG og ansvarlige investeringer høj prioritet, og er et område vi har arbejdet med i mange år – både ift. vores egne investeringer samt vores investeringer gennem eksterne forvaltere. 

Det er et krav fra vores side, at alle vores udvalgte forvaltere skal være underskrivere af PRI (Principles for Responsible Investments) eller i proces med at blive underskrivere. PRI bygger på internationalt anerkendte normer og standarder inden for menneskerettigheder, arbejdsrettigheder, miljø og antikorruption. Alle Secure Spectrums forvaltere er på et højt ESG-nivau, hvor ESG enten allerede er integreret tydeligt i hele organisationen, eller hvor der ligger en klar plan for, at forvalteren ender blandt de førende forvaltere i verden på dette område.

I Secure Spectrum overvåger vi løbende de udvalgte kapitalforvaltere for at sikre, at de overholder ESG-kravene.  Denne overvågning sker i den løbende dialog med forvalterne og ved faste rapporteringer fra kapitalforvalteren. Der stilles krav til, at kapitalforvalterne løbende foretager overvågning og screening af de selskaber, som ligger i de porteføljer, de forvalter for os. 

Vi har i Secure Spectrum nedsat en ESG-komité, som skal sikre overholdelse af vores principper for ansvarlige investeringer. ESG-komitéen afholder møder to gange årligt – i juni og december.  Nedenfor uddybes, hvad vi gennemgår på de to komité-møder. 

Juni ESG-komité
– Ekstern screening af beholdningerne

December ESG-komité
– Screening af forvalterne ved udsendelse af ESG-spørgeskema 

Alle resultaterne og forvaltersvarene analyseres på to komitéer, som derefter sendes til vores kunder.
Hvis du ønsker at få tilsendt analysen af vores seneste ESG-komité, skriv venligst til Julie Thaning på jt@securespectrum.dk.