Ansvarlige investeringer

Hos Secure Spectrum har ESG og ansvarlige investeringer høj prioritet, og er et område vi har arbejdet med i mange år – både ift. vores egne investeringer samt vores investeringer gennem eksterne forvaltere. 

Underskriver af PRI
Secure Spectrum er underskriver af PRI (Principles for Responsible Investments), hvilket betyder, at vi følger FN’s principper for ansvarlige investeringer. PRI bygger på internationalt anerkendte normer og standarder inden for ESG og opererer med seks hovedprincipper:

  1. Vi vil integrere ESG-forhold i investeringsanalysen og beslutningstagningsprocessen
  2. Vi vil udøve aktivt ejerskab og integrere ESG-forhold i ejerskabspolitikker og i den operationelle håndtering af investeringerne
  3. Vi vil søge at opnå åbenhed om ESG-forhold hos de enheder, vi investerer i
  4. Vi vil fremme accept og implementering af principperne i investeringsbranchen
  5. Vi vil samarbejde om at øge effektiviteten i forbindelse med implementeringen af principperne
  6. Vi vil rapportere om vores aktiviteter og fremdrift i forhold til at implementere principperne

Udover, at vi selv er underskriver af PRI, er det ligeledes et krav fra vores side, at alle vores udvalgte forvaltere også skal være underskrivere af PRI eller i proces med at blive underskrivere. Alle Secure Spectrums udvalgte forvaltere er på et højt ESG-nivau, hvor ESG enten allerede er integreret tydeligt i hele organisationen, eller hvor der ligger en klar plan for, at forvalteren ender blandt de førende forvaltere i verden på dette område.

ESG-årshjul og -komité
I Secure Spectrum overvåger vi løbende de udvalgte kapitalforvaltere for at sikre, at de overholder ESG-kravene.  Denne overvågning sker i den løbende dialog med forvalterne og ved faste rapporteringer fra kapitalforvalteren. Der stilles krav til, at kapitalforvalterne løbende foretager overvågning og screening af de selskaber, som ligger i de porteføljer, de forvalter for os. 

Vi har i Secure Spectrum nedsat en ESG-komité, som skal sikre overholdelse af vores principper for ansvarlige investeringer. ESG-komitéen afholder møder to gange årligt – i juni og december.  Nedenfor uddybes, hvad vi gennemgår på de to komité-møder. 

Juni ESG-komité
– Ekstern screening af beholdningerne

December ESG-komité
– Screening af forvalterne ved udsendelse af ESG-spørgeskema 

Alle resultaterne og forvaltersvarene analyseres på de to komitéer, som derefter sendes til vores kunder.
Hvis du ønsker at få tilsendt analysen af vores seneste ESG-komité, skriv venligst til Julie Thaning på jt@securespectrum.dk.

.

.