Select (Secure Spectrum)

Secure Select Aktier er en koncentreret portefølje af 30 aktier, bygget op om Secure Spectrums tre primære globale aktieforvalter. Hver forvalter udvælger deres ti bedste aktieideer, der indgår i porteføljen og udgør de 30 aktier.

De tre forvaltere har hver deres investeringsstil (Vækst, Value og Kvalitet), hvilket sikrer en solid diversificering. Samtidig betyder den koncentrerede portefølje, at man afviger væsentligt fra markedet og dermed også øger muligheden for at skabe bedre afkast end det brede aktiemarked.

Secure Select Aktier kan købes via fondskoden: DK0061553401

Dokumenter