“Secure Market Power” er blevet børsnoteret

Vores globale aktieprodukt “Secure Market Power” er blevet børsnoteret og kan handles gennem banken eller på Nordnet Bank AB. Kapitalforeningen Secure Market Power kan købes via fondskoden: DK0061148731.
 
Siden start for 2 år siden har Secure Market Power leveret et afkast på over 40% og dermed gjort det betydeligt bedre end det globale aktiemarked.
 
I Secure Market Power har vi en klar strategi fokuseret på at investere i selskaber med unikke og holdbare konkurrencemæssige fordele, der befinder sig i dominerende positioner på konkurrencefattige og sekulærvækstende markeder. Veldrevne selskaber med disse karakteristika har de bedste forudsætninger for at levere et attraktivt afkast og vi ser os selv som langsigtede medejere – gerne for evigt.