Secure Globale Obligationer

Secure Globale Obligationer investerer globalt i en fokuseret portefølje af obligationer udvalgt af Secure Fondsmæglerselskab. Målet for afdelingen er at skabe det bedst mulige risikojusterede afkast.

Strategien for afdelingen baseres på de fem segmenter: Statsobligationer, realkreditobligationer, virksomhedsobligationer, high yield obligationer og indeksobligationer.

Afdelingen forfølger en aktiv strategi, hvor fokus primært vil være på obligationer med høj kreditværdighed. Hovedparten af obligationerne vil derfor som udgangspunkt minimum have kreditkarakteren BBB-. Dog forventes en mindre del af formuen at blive placeret i obligationer med lavere kreditkarakter end BBB-.

Investeringsforeningen Secure Globale Obligationer kan købes via fondskoden: DK0060571446

Dokumenter