Secure Globale Aktier​

I Investeringsforeningen Secure Globale Aktier praktiserer vi en relativ simpel investeringstilgang. Vi ønsker at investere i selskaber af den ypperste kvalitet. Dette kan lyde nærmest naivt, for hvem ønsker ikke det? Det er dog vores opfattelse, at ikke alle investorer har en klar definition for, hvad kvalitet er.
I vores optik er et selskab af ypperste kvalitet et selskab, der over en lang periode har formået at fastholde et højt afkast på den investerede kapital (ROIC). Med fastholde mener vi selskaber, hvis forretningsmodel muliggør, at de er i stand til at geninvestere de frie pengestrømme, som de skaber til et fortsat højt afkast. Vi ønsker således ikke kun at investere i selskaber for vækstens skyld, men ønsker at investere i selskaber, der har fokus på værdiskabende vækst.

Investeringsforeningen Secure Globale Aktier kan købes via fondskoden: DK0060571529

Dokumenter