Logistik-fond

Secure Logistics Properties Fund I har til formål at investere i AEP Logistics Properties Fund I (AEP Logistics I eller Fonden) – en fond, som etableres med henblik på at investere i 3-5 nyopførte logistikejendomme primært i Norden, Benelux og Tyskland. Logistikejendommene udvikles og bygges af selskaber i DSV A/S koncernen, som efterfølgende sælger ejendommene til Fonden og samtidig indgår 10-årige uopsigelige lejeaftaler. Logistikejendommene vil være placeret i logistiske hotspots ved storbyer, og forventes derfor at fastholde eller øge deres værdi over Fondens levetid.

Logistiksektoren udgør i dag en af de største industrier i Europa med en årlig omsætning på mere end EUR 900 mia. Sektoren repræsenterer således omkring 7% af Europas totale BNP og beskæftiger mere end 7 mio. mennesker. Sektoren har over de seneste år oplevet en kraftig vækst. I 2001 blev der investeret for omkring EUR 4 mia. i logistikejendomme; i 2017 var investeringerne på over EUR 40 mia. Stabil økonomisk vækst, øget internethandel, og ændrede forbrugsmønstre har skabt høj efterspørgsel efter logistikejendomme over det meste af Europa – en udvikling, der forventes at fortsætte i de kommende år.