Hedgefonde

Vi har investeret i hedgefonde siden 2008.

Secure Hedge består af en portefølje af hedgefonde, der har til hensigt at generere et absolut afkast med lav samvariation til aktiemarkedet. Fondens lave samvariation med aktiemarkedet historisk set betyder, at den er med til at diversificere en traditionel portefølje bestående af aktier og obligationer. Dette resulterer overordnet set i et højere risikojusteret afkast og en lavere overordnet porteføljerisiko. Secure Hedge udfylder rollen som det formuebevarende og stabiliserende element i en portefølje diversificeret på tværs af aktier og obligationer samt andre alternative investeringer. Porteføljen, bestående af 10-15 hedgefonde, er diversificeret på tværs af forskelligartede investeringsstrategier, som hver især bidrager til at mindske porteføljerisikoen gennem den lave indbyrdes samvariation.

Læs mere om hedgefonde her.

Dokumenter