Globale Small Cap-aktier (Wells Fargo)

Wells Fargos dedikerede ressourcer på global small cap er blandt de største i universet. Filosofisk mener teamet, at markedet har en tendens til at overreagere på kortsigtede hændelser, og at markedet i for høj grad fokuserer på resultatopgørelsen og dermed undervurderer vigtigheden af balancen i virksomhedernes regnskaber. Dette leder til inefficienser, som kan udnyttes gennem aktiv forvaltning.

 Investeringsprocessen er grundig og dybdegående, og samtidig gennemsyret af filosofien. Porteføljen er veldiversificeret og bliver understøttet af et unikt risikostyringsteam fra Wells Capital, der giver forvalteren en endnu bedre porteføljeforståelse. Strategien kan forventes at levere i flere typer af markedsmiljøer, såfremt det er de fundamentale forhold i markedet, der driver værdiansættelserne af selskaberne.
 

Dokumenter