Ejendomme

Vi har investeret i ejendomme siden 2010. Vi har siden 2010 løbende opbygget en portefølje af velbeliggende københavnske boligudlejningsejendomme på over DKK 1,3 mia. bestående af over 25 ejendomme med over 700 lejemål. Efter i en årrække at have tilført merværdi gennem istandsættelse af ejendommene samt en løbende effektiv administration, har vi i 2018 afhændet en del af ejendomsporteføljen, hvilket har medført, at investorerne har realiseret et særdeles attraktivt afkast af den investerede kapital.

I stedet for kun at have fokus på København, koncentrerer vi os også om andre vækstområder i Danmark – og dermed sprede investeringerne.

Markedsforholdene for transport betyder i dag, der er efterspørgsel efter velbeliggende logistikejendomme. Alternative Equity Partners etablerede derfor i 2020 ”AEP Logistics Properties I” – en sale & leaseback platform i strategisk samarbejde med DSV Panalpina.

Fonden vil afkøbe udvalgte nyopførte DSV logistikejendomme i logistiske hotspots i Norden, Benelux og Tyskland, hvor investorer opnår forudsigelige og stabile pengestrømme gennem faste lejeaftaler på 10 år med DSV som en stærk lejer.

Læs mere om ejendomme her.