Indeksobligationer (Danske Bank)

Strategien fra Danske Bank er en af de få strategier i universet, der med udgangspunkt i dansk inflation formår at afdække maksimalt. Alfa skabes gennem få men grundigt analyserede aktive positioner, hvilket betyder, at man ikke går på kompromis med korrelationen til dansk inflation. Den meget stringente tilgang til benchmarket viser sig tydeligt i merafkastet, som har været stabilt over en lang periode.

 

Dokumenter