360

Investeringsforeningen Secure 360 er skabt som en samlet porteføljeløsning med fokus på diversificering af aktivklasser, hvilket skaber et højt risikojusteret afkast. Som investor får du således tilbudt en bred investeringsløsning samlet i ét produkt, i modsætning til at opnå samme spredning med separate investeringer. Dertil er fonden likvid trods den alternative eksponering, hvilket medfører øget fleksibilitet således, at udtrædelse er muligt kvartalsvist forskudt. 

Ved investering i Secure Spectrum 360 tilbydes én diversificeret porteføljes attraktive afkast- og risikoforhold fra det øjeblik, man investerer sine midler i fonden og skal derfor ikke opbygges over en længere periode. Dertil er Secure Spectrum 360 et akkumulerende produkt, som er egnet til alle ordninger. 

Vores investeringsteam vil gennem effektiv allokering af aktiver kontinuerligt optimere porteføljen bestående af unikke produkter, der normalt har høje adgangsbarrierer og er forbeholdt institutionelle investorer.

Dokumenter

Læs mere om fonden i vores digitale folder her